Instalacja MacPorts w OS X

Istnieje ogromna baza oprogramowania typu open source, czyli oprogramowanie z dostępem do źródeł. Dzięki dostępności źródeł programy można kompilować na róźne systemy operacyjne: Linux, Unix, Windows i oczywiście OS X. Aby ułatwić proces kompilacji, instalacji i aktualizacji tego typu programów dla systemu OS X został utworzony projekt MacPorts. Aplikacja MacPorts ( a w zasadzie program o krótkiej nazwie: port ) w prosty i zautomatyzowany sposób zainstaluje nam wybrany przez nas program.

Należy pamiętać, że w bazach MacPorts nie mamy skompilowanych wersji programów pod daną architekturę procesora lub rodzaj systemu. Ściągane są źródła wraz ze skryptem dokonującym kompilacji i instalacji oprogramowania w pełni automatycznie. Z uwagi na proces kompilacji źródeł programu, proces ten na starszych maszynach może się znacznie wydłużyć. W zasadzie program port jest odpowiednikiem apt-get dla systemu Linux Debian.

INSTALACJA MACPORTS

Przed zainstalowaniem pakietu MacPorts należy sprawdzić czy mamy na naszym systemie zainstalowany środowisko programistyczne XCode i XCode Command Line Tool.
Jeśli nie posiadamy obu pakietów należy je ściągnąć ze strony: Apple Developer lub z AppStore: XCode.

Gdy mamy już zainstalowane oba pakiety, wpisujemy w terminalu następujące polecenie:

user@local:$ xcodebuild -license

Tak jak wspomniałem na początku, programy w bazach MacPorts znajdują się w postaci nieskompilowanej – stąd wymagana jest instalacja XCode i Xcode Command Line Tool ( musimy posiadać zestaw kompilatorów i bibliotek ).

Teraz pozostaje nam tylko ściągnięcie odpowiedniej paczki MacPorts ze strony twórców uwzględniając nasz system operacyjny ( Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks ):
Paczki z MacPorts

Po instalacji aktualizujemy do najnowszej wersji MacPorts wpisując w terminalu:

user@local:$ sudo port -v selfupdate

UWAGA: Jeśli program port jest niewidoczny to znaczy, że ścieżka do tego programu nie znajduje się w zmiennej środowiskowej PATH.
Sam program znajduje się w katalogu: /opt/local/bin/ – co można sprawdzić wpisując w konsoli: type port.
Tak więc bez dodania ścieżki do zmiennej środowiskowej PATH uruchamiając program port musimy uruchamiać go podając ze ścieżką bezwzględną np: /opt/local/bin/port install {nazwa_pakietu}

Instalowanie programów open-source z MacPorts

Proces instalacji oprogramowania jest banalnie prosty, wystarczy wpisać w konsoli, na przykład jeśli chcemy zainstalować popularny menadźer plików Midnight Commander ( tekstowy odpowiednik programu Total Commader ):

user@computer:$ sudo port install mc

Cała reszta procesu odpowiedzialnego za zainstalowanie programu zostanie przeprowadzona w pełni automatycznie.

Pozostałe opcje

Wyszukiwanie pakietów poprzez ciag tekstowy:

port search {szukany_wyraz}

na przykład: port search midnight wyszuka nam port mc ( midnight commander )
Jeśli dany port zawiera w swojej rozszerzonej nazwie/opisie dane słowo to zostaną przedstawione skrócone informacje o porcie. W pierwszej linii wyniku, wyraz przed znakiem @ oznacza nazwę portu, który należy wpisać jeśli chcemy skorzystać z opcji install

Informacje o porcie

port info {nazwa_portu}

Informacje o bibliotekach wymaganych do kompilacji

port deps {nazwa_portu}

Czyszczenie pozostałości

port clean {nazwa_portu}

Czyszczenie wykonuje się w sytuacji kiedy proces kompilacji zostanie przerwany i chcemy ponowić proces instalacji.

Odinstalowywanie

port uninstall {nazwa_portu}

Usunie wszystkie pliki portu poza bibliotekami z których korzystają inne wcześniej zainstalowane porty ( zależności ).

Dodaj komentarz