Kompilowanie kodu Objective C z poziomu konsoli

Kompilacja z poziomu konsoli wygląda następująco:

cc -framework Foundation main.m -o app


W przypadku kiedy kompilujemy za pomocą gcc:

gcc -framework Foundation main.m -o app

może pojawić się błąd:

‘autoreleasepool’ undeclared (first use in this function)

W takiej sytuacji użyj kompilatora Clang ( cc ) tak jak w pierwszym przykładzie !
Wkrótce więcej przykładów i opcji dla kompilacji spod konsoli !

Dodaj komentarz